top of page

Sme spoločnosť TRINITY WOOD s.r.o. so sídlom Prešov, Javorinská 18, PSČ: 080 01, IČO: 45 979 871 IČ DPH: SK2023615925, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov. v odd. Sro, vl. č.: 23853/P

 

Prevádzkujeme stránku obsahujúci ponuku produktov a služieb na webových stránkach www.trinitywood.eu.

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Názov preferovaného produktu/služby.

 

Z akého dôvodu?

 

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

 

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

 

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 1 rok od našej poslednej komunikácie.

 

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ sa rozhodnete s nami spolupracovať a zakúpite si náš produkt, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Z akého dôvodu?

 

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

 

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

– plnenie našej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

 

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb 

alebo dodania tovaru.

 

Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových 

oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

 

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová 

komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

 

5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: pg@trinitywood.eu.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom našej webovej stránky. Sú to:

 

tvorca webovej stránky (wix.com,  Agentua JG s.r.o.)

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pg@trinitywood.eu 

alebo zavolajte na tel. č. +421 915 888 702

 

IV. Používanie súborov cookies

Táto webstránka používa súbory cookies. Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Podmienky ochrany osobných údajov na stránkach ldmotion.sk nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov. Na tejto stránke nájdete aj zoznam všetkých cookies, ktoré používame.

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

 

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. 

Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

 

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú 

na našich stránkach.

 

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

 

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Pri kontaktovaní nás ohladom Vášho súhlasu uvedte id. c. súhlasu a jeho dátum.

 

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.trinitywood.eu

 

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom tlačidla obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky [link], alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 13.1.2023.

bottom of page